SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/009 | 5100 Jászberény, Hatvani út 2.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Bemutatkozás

SZOLNOKI  SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KLAPKA GYÖRGY TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, JÁSZBERÉNY

A Szolnoki Szakképzési Centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési intézménye. Az iskola tizenegy szakképző intézménye Szolnokon, Martfűn, Újszászon és Jászberényben működik. A Klapka György Technikum és Szakképző Iskola Jászberényben a város központjában található.

Jászberényben a szakképzés önálló iskolában történő iskolarendszerű oktatása 1886-ban kezdődött. 1948-ban az iskolák államosításával a tanonciskolából ipari iskola lett. A Hűtőgépgyár és az Aprítógépgyár felépülésével 1952-ben megindult a nagyüzemi szakképzés. A két gyár szakemberigénye hosszú évekre meghatározta az iskola profilját, és a tanulók többsége a fémipari szakmákat választotta.

A gazdálkodói igényeknek megfelelve tanulóink jelenleg 16 szakmában szerezhetnek szakmai végzettséget A tanműhelyek kialakítása a Hatvani úti és Kossuth úti telephelyeken történt, illetve bérleti joggal rendelkező tanműhelyünk van az Electrolux Lehel Kft. telephelyén. Intézményünkben jelenleg közel 500 diák tanul. Napjainkig körülbelül 23 ezer fiatal szerzett iskolánkban szakmunkás-bizonyítványt, illetve érettségit, intézményünk adja a Jászság munkaerejének döntő többségét.

A szakképző intézmény alapvető feladata és törekvése a jászberényi és a jászsági gazdálkodó szervezetek munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, a lehető legjobb felkészültségű szakemberek kibocsátásával. Folyamatosan törekszünk mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás feltételrendszerének javítására és ezek forrásainak biztosítására.        Az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlati képzés több mint 100 gyakorlati helyen folyik jól felszerelt iskolai és vállalati tanműhelyekben, valamint különböző gazdálkodó szervezetek képzőhelyein. Számítástechnikai szaktantermekkel, szakmai szaktantermekkel, mérőtermekkel, könyvtárral, internettel, szemléltető, bemutató és kísérleti eszközökkel rendelkezünk.

Az intézmény képzési profilja:

szakgimnáziumi képzés: – gépjármű mehactronikai technikus, – fodrász, – kereskedő és webáruházi technikus, – vendégtéri szaktechnikus

szakközépiskolai képzés: – hegesztő, – gépi és CNC forgácsoló, – ipari gépész, – asztalos, – villanyszerelő, – kereskedelmi értékesítő, – pincér-vendégtéri szakember, – szakács, – pék, – cukrász, – mezőgazdasági gépész,  – festő, mázoló és tapétázó, – hentes és húskészítménygyártó, – kőműves.

Szakmával rendelkezők számára lehetőséget biztosítunk az érettségi vizsga megszerzésére két év alatt, nappali és levelező tagozaton egyaránt.

A felzárkóztatás, tehetséggondozás, a szabadidő szervezett eltöltése érdekében korrepetálásokat, szakköröket, iskolai-sportköri szakosztályokat szervezünk és működtetünk, az SNI-s és BTMN-es diákokkal fejlesztő pedagógusok foglalkoznak.

            1995 óta testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn a németországi Lohnei Adolf Kolping és a vechtai Justus-Von Liebig iskolákkal. Az együttműködés keretében diákcsere programokat, nevelőtestületi látogatásokat szervezünk. 2009 óta több sikeres pályázattal részt veszünk az európai uniós Erasmus+ nemzetközi projektekben is. Ezek a programok lehetővé teszik a fiatalok számára a nyelvgyakorlást és a külföldi tapasztalatszerzést.

Szakképző intézményünk évek óta működteti pályakövetési rendszerét. Ennek segítségével nyomon követjük végzős tanulóink elhelyezkedését, továbbtanulását, így a képzések piacképességét is látjuk. A kikerülő ifjú szakemberek iránt nagy a gazdaság igénye, a végzettek többsége tanult szakmájában el tud helyezkedni és alig néhányan kerülnek más területre. Különösen nagy igény mutatkozik a gépészet és az elektrotechnika és elektronika szakmacsoporthoz tartozó szakmákban végzettek iránt, a környékben működő cégek sokszor nagyobb számban vennének fel erre a területre szakmunkásokat, mint amennyit az iskola képezni tud.

A beiskolázási igényeket figyelembe vevő, ahhoz alkalmazkodni kívánó, az üzleti lehetőségek, a kialakított szakmai kapcsolatok, az iskola felszereltsége, valamint az intézmény közelsége a munkahelyekhez alkalmassá teszi iskolánkat a város vállalataival, vállalkozóival és intézményeivel a hosszú távú együttműködésre.

Elérhetőség: Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Technikum és Szakképző Iskola, 5100 Jászberény, Hatvani út 2.

Telefon: 06-20/ 39 – 49 – 349

E-mail: klapka@szolmusz.hu

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola

5100 Jászberény, Hatvani út 2.

Telefon: +36203949349

E-mail: klapka@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/009

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000780


2024Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola